roda, 3 Czerwca 2020 Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Szukaj w portalu sochaczewianin.pl:
Więcej wydają niż w kieszeni mają
26-01-2013 11:48

Spośród wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego Rybno ma najmniejszy budżet. Sprawdzamy, na co gmina przeznaczy w tym roku ponad 10 milionów złotych.

Dochody Gminy Rybno na 2013 rok oszacowane zostały na 9 542 680 złotych, wydatki wynosić będą 10 232 880 złotych. Gmina Rybno zabezpieczyła również 49000 złotych rezerwy ogólnej i 21000 złotych rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
Deficyt budżetowy zaplanowano na 690 200 złotych. Różnica będzie spłacona z pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Z czego mają pieniądze?
Po stronie dochodów gmina ma zapisane ponad 9 i pół miliona złotych. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wyniesie 34 220 złotych. Fundusz na świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to 935 000 złotych. Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 13 800 złotych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i wpływy z usług wyniosą 271 480 Złotych. Wpływ z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniesie 4 500 złotych, a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wyniosą 70 000. Wpłaty z tytułów nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą 500 000 złotych, odsetki oszacowano na 1 500 złotych.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosą 34 220 złote. Dotacje z państwowych funduszy celowych wyniosą 120 000 złotych. Dochody z podatków oszacowane zostały na 3 723 400 złotych.
Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2013 roku wyniosą 4 196 613 złotych. Dotacje celowe z funduszy europejskich wyniosą 14 400 złotych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą 90 627 złotych.

Za duże wydatki
Gminne wydatki w 2013 roku wyniosą ponad 10 milionów złotych. 1 207 802 złotych zapisano w dziale rolnictwo i łowiectwo. W dziel przetwórstwa przemysłowego zapisano 3 285 złotych. 313 566 złotych będzie kosztować dostarczanie wody.
W dziel transport i łączność gmina zapisała 150 020 złotych, z czego 7 000 złotych przeznaczonych będzie na drogi powiatowe, 133 000 złotych na drogi gminne i 10 000 złotych na drogi wewnętrzne.
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosą 21 000 złotych. Działalność usługowa 21 000 złotych, 1 980 395 złotych przeznaczonych zostanie na administrację publiczną, zaś 100 000 złotych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.
Najwięcej w gminnych wydatkach, bo aż 3 481 618 złotych zapisano po stronie oświaty i wychowania. Fundusze przeznaczone na ochronę zdrowia wyniosą 72 600 złotych. 1 406 702 złote zapisano po stronie pomocy społecznej.
360 500 złotych to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, z czego m.in. 210 000 złotych przeznaczono na gospodarkę śmieciowa i 91 000 złotych na oświetlenie gminy.
Spora kwota znajduje się również w wydatkach na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, aż 647 852 złotych przeznaczonych zostanie na Gminna Bibliotekę Publiczną. 150 000 złotych tej kwoty przeznaczone będzie na bieżące wydatki biblioteki, a 497 852 złote na rozbudowę placówki. Na kulturę fizyczną przeznaczono 100 950 złotych.

Gminne inwestycje
Największą inwestycją jaka będzie realizować gmina Rybno w tym roku jest budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. W budżecie gminy na infrastrukturę wodociągową i sanitarna zabezpieczono 1 192 252 złote. Sporą kwotę pieniędzy przeznaczono na administrację publiczną- 326 200 złotych na urzędy gmin i 11 640 złotych na pozostałą działalność. Wydatki na obiekty sportowe wyniosą 10 000złotych.
Paulina Dyczewska


(0 gosw)
  
komentarze (0)
Dodaj swoja opini

Pseudonim:
Zarejestruj si tutaj

Komentarz:


* Przed dodaniem komentarza zapoznaj si z regulaminem

Reklamy

Copyright © 2006 - 2020 Milenium Media


WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL WKRÓTCE NOWE OBLICZE PORTALU SOCHACZEWIANIN.PL